21 d’abril de 2015

Els membres del APEELB de Ferdinand de Lesseps de Barcelona expressem el nostre condol a la família del professor Abel Martínez.