Eleccions al Conseil d'Établissement de les Escoles Lesseps de Barcelona

Pròximament l'escola organitzarà les eleccions per escollir els representants dels pares que participaran en el consell escolar i en altres assumptes relatius al funcionament de l’escola.

L’Association de Parents d’eleves des Écoles Lesseps de Barcelona (APEELB) ha estat fent aquesta tasca durant els últims anys.

L’APEELB està registrada a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 31.610.

El poder dels representants, al si del Consell Escolar, depèn del sufragi expressat, per tant és molt important el vostre vot.

La nostra funció:
Millorar la participació del conjunt dels pares i mares a la escola. Cuidarem els interessos morals i materials comuns a tots els alumnes i pares sense distincions, i promocionarem diferents accions amb l’objectiu d’aconseguir un ensenyament de qualitat.
Activiats realitzades per l'APEELB durant el curs 2009-2010:
 1. Millores en higiene i seguretat escolar (protecció de les escales, mesures preventives H1N1, canvi de localització dels contenidors d'escombreries,etc.).
 2. Gestions per a impulsar la qualitat del menjador escolar, incloent el canvi de proveedor.
 3. Activitats extra-escolars amb descomptes: campus Bellaterra, Mozaik,...
 4. Borsa d’intercanvi de llibres escolars i adquisició a preu reduït de llibres escolars amb Jaimes.
 5. Noves vies de comunicació: nova pàgina web, RSS, correu electrònic, Facebook.
 6. Col·laboració en els projectes escolars per la celebració dels 150 anys de la escola.
Projectes pel curs 2010-2011:
 1. Comissió Campus: ampliar oferta d'activitats, a més del Campus de Bellaterra.
 2. Comissió d’higiene i seguretat: seguretat davant les portes de l’edifici de Gran Via.
 3. Comissió del menjador escolar: seguiment del nou proveidor de la Cantine, millora de la qualitat i participació dels alumnes de CM2.
 4. Servei de prèstec de DVDs infantils en francès.
 5. Millora de la comunicació amb i entre els pares.
 6. Adquisició dels llibres i material escolar pels curs 2011-2012 a preu reduït.

Entrades populars d'aquest blog

Casals setmana santa 2021

Eixample Respira: manifestació divendres 26 de febrer després de l'escola!

Més comunicació entre l'Associació APEELB i les families. ¿Com ho hem fet?